Obrady stolikowe za nami

 logok4 

Obrady stolikowe w ramach Kongresu Kultury Pomorskiej za nami

 W miniony piątek mieliśmy zaszczyt gościć na naszym uniwersytecie przedstawicieli instytucji kultury, animatorów, działaczy – słowem ludzi kultury – na obradach stolikowych dotyczących kultury na wsi w ramach Kongresu Kultury Pomorskiej. Rozmowa skupiła się również na problemach i możliwościach rozwoju  instytucji kultury działających na obszarach wiejskich, kwestiach odbioru sztuki przez mieszkańców, sposobach promocji kultury wiejskiej, działalności artystycznej oraz adaptacji tradycji do wymagań współczesności. Cieszymy się z powodu licznej frekwencji i serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom za interesującą i żywą dyskusję.

11.04.2017  r.