Szukamy do pracy psychologa, doradcy zawodowego i animatora pracy

  

 rycina KUL 2

 W ramach projektu projektu “Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” szukamy do pracy:

 ogoszenie1

ogoszenie2

25.04.2017  r.