Szkolenie "szef rozwijający swój zespół"

  Plakat szkolenie dla zarzdzajcych

 Zapraszamy wszystkich zarządzających zespołem na szkolenie "szef rozwijający swój zespół"

 

PROGRAM SZKOLENIA

“Szef rozwijający swój zespół”

CELE REALIZOWANE PODCZAS SZKOLENIA: 

q  Zdobycie wiedzy na temat pożądanych kompetencji menedżerskich na wszystkich etapach zarządzania zespołem

q  Wypracowanie reguł efektywnego zarządzania w różnych sytuacjach zawodowych wobec różnych pracowników

q  Zwiększenie umiejętności udzielania informacji zwrotnych w kontakcie z członkami zespołu

q  Nabycie umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z członkami zespołu

q  Doskonalenie umiejętności stosowania indywidualnych metod rozwoju pracowników

q  Zwiększenie wiedzy i umiejętności szefa zespołu w zakresie oceny pracowników i tworzenia indywidualnych narzędzi motywacyjnych w obrębie własnego zespołu.

q  Rozwój umiejętności menedżerskich w zakresie budowania efektywnego zmotywowanego zespołu 

Moduł I. Wprowadzenie do zagadnień efektywnego zarządzania  

 •     Odpowiedź na pytanie – co decyduje o sukcesie w zakresie zarządzania zróżnicowanym zespołem ludzi – analiza czynników sukcesu
 •     Rola kierownika zespołu – próba dookreślenia jego kluczowych zadań
 •     Diagnoza kompetencji komunikacyjnych – jakie są osobiste, preferowane style w zakresie komunikowania się z zespołem i poszczególnymi jego członkami w grupie – analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju – test Style Interpersonalne ( czy „Działacz” potrafi zrozumieć „Harmonijnego” a „Porządkujący –„Ekspresyjnego” ?)
 • Zarządzanie informacją przez kierownika zespołu – dobre praktyki w tym obszarze kompetencji menedżerskich
 • „Expose szefa” – jako dobra praktyka przy obejmowaniu funkcji zarządzającego zespołem lub konieczności wprowadzenia zmian; co powinno takie expose zawierać i czemu ma służyć
 •     Budowanie profesjonalnych zasad komunikowania się z zespołem
 •     Kreowanie jasnych reguł postępowania w zależności od sytuacji
 • Techniki planowania działań w zależności od typu zespołu (zespół nowy, dobrze się i długo znający, zróżnicowany wiekowo, jednolity)
 • Ustalanie priorytetów działań
 • Definiowanie zadań i celów – czy warto włączać członków zespołu do pracy nad definiowaniem celów, czy też pracować nad tym samemu
  • Co buduje autorytet szefa zespołu w oczach jego podwładnych
  • Jaki styl zarządzania ludźmi w jakich sytuacjach ma szansę stać się narzędziem efektywnego motywowania pracowników – dyrektywny, trenujący, przyjacielski czy delegujący – test preferencji i omówienie wniosków  
  • Sprawiedliwość w rozdziale obowiązków
  • Ustalanie ról w zespole
  • Zasady poprawnego i efektywnego delegowania zadań
  • Kiedy pracownik jest gotowy do zarządzania stylem delegującym a kiedy ten styl nie powinien być używany
  • Koordynowanie prac zespołu w zależności od roli pełnionych przez jego członków, ich umiejętności i kompetencji zawodowych
  • Dopasowanie zadań do kompetencji pracowników
  • ABC motywowania pozafinansowego
  • Jak motywować zespół a jak poszczególnych jego członków – współczesne narzędzia motywowania w teorii
  • Jak motywować swoich podwładnych w praktyce
  •  Kiedy warto być dyrektywnym, autorytarnym a kiedy skuteczniej jest być przyjacielskim – czyli przywództwo sytuacyjne jako efektywna strategia  zarządzania zasobami ludzkimi
   • Dopasowanie stopnia kontroli w zależności od etapu rozwoju pracowników –kiedy pełna kontrola kierownika a kiedy duża swoboda dana pracownikowi  daje najlepsze efekty
   • Kiedy kontrola pracownika może być motywująca go a kiedy daje efekt odwrotny od spodziewanego
   • Kontrola efektywności pracowników na poszczególnych etapach wykonania zadań
   • Zasady wydawania jasnych, jednoznacznych poleceń służbowych
   • Zasady udzielania informacji zwrotnej pracownikowi
   • Wybór aspektów wartych omówienia u podwładnego 
   • Warunki konieczne do tego, by informacja zwrotna działała na korzyść i była efektywna
   • Rodzaje informacji zwrotnych dopasowanych do sytuacji i dojrzałości zawodowej pracownika
   • Zasady skutecznej rozmowy okresowej – metoda FUO ( Fakty-Ustosunkowanie--Oczekiwanie) jako asertywny sposób „nazywania rzeczy po imieniu” w sytuacjach tego wymagających
   • Efektywne wprowadzanie nowego pracownika do zespołu i jego zakresu obowiązków
   • Rekrutacja pracownika na wybrane stanowisko – zasady
   • Jak rozmawiać z tymi, z którymi należy się rozstać, tak, by po jednej i drugiej stronie kontaktu minimalizować straty emocjonalne
   • Najczęstsze błędy w zarządzaniu zespołem ludzi i ich skutki dla efektywności pracy

Moduł II. Planowanie pracy zespołu i poszczególnych członków

 • Techniki planowania działań w zależności od typu zespołu (zespół nowy, dobrze się i długo znający, zróżnicowany wiekowo, jednolity)
 • Ustalanie priorytetów działań
 • Definiowanie zadań i celów – czy warto włączać członków zespołu do pracy nad definiowaniem celów, czy też pracować nad tym samemu

Moduł III. Efektywne style zarządzania u efektywnego menedżera

  • Co buduje autorytet szefa zespołu w oczach jego podwładnych
  • Jaki styl zarządzania ludźmi w jakich sytuacjach ma szansę stać się narzędziem efektywnego motywowania pracowników – dyrektywny, trenujący, przyjacielski czy delegujący – test preferencji i omówienie wniosków  
  • Sprawiedliwość w rozdziale obowiązków
  • Ustalanie ról w zespole
  • Zasady poprawnego i efektywnego delegowania zadań
  • Kiedy pracownik jest gotowy do zarządzania stylem delegującym a kiedy ten styl nie powinien być używany
  • Koordynowanie prac zespołu w zależności od roli pełnionych przez jego członków, ich umiejętności i kompetencji zawodowych
  • Dopasowanie zadań do kompetencji pracowników

Moduł IV. Monitoring pracy zespołu i udzielanie informacji zwrotnej jako kluczowa kompetencja w zarządzaniu zespołem a jednocześnie skuteczna motywacja

 • ABC motywowania pozafinansowego
 • Jak motywować zespół a jak poszczególnych jego członków – współczesne narzędzia motywowania w teorii
 • Jak motywować swoich podwładnych w praktyce
 •  Kiedy warto być dyrektywnym, autorytarnym a kiedy skuteczniej jest być przyjacielskim – czyli przywództwo sytuacyjne jako efektywna strategia  zarządzania zasobami ludzkimi
  • Dopasowanie stopnia kontroli w zależności od etapu rozwoju pracowników –kiedy pełna kontrola kierownika a kiedy duża swoboda dana pracownikowi  daje najlepsze efekty
  • Kiedy kontrola pracownika może być motywująca go a kiedy daje efekt odwrotny od spodziewanego
  • Kontrola efektywności pracowników na poszczególnych etapach wykonania zadań
  • Zasady wydawania jasnych, jednoznacznych poleceń służbowych
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej pracownikowi
  • Wybór aspektów wartych omówienia u podwładnego 
  • Warunki konieczne do tego, by informacja zwrotna działała na korzyść i była efektywna
  • Rodzaje informacji zwrotnych dopasowanych do sytuacji i dojrzałości zawodowej pracownika
  • Zasady skutecznej rozmowy okresowej – metoda FUO ( Fakty-Ustosunkowanie--Oczekiwanie) jako asertywny sposób „nazywania rzeczy po imieniu” w sytuacjach tego wymagających

 Moduł V. Sytuacje niełatwe w życiu kierownika zespołu 

 • Efektywne wprowadzanie nowego pracownika do zespołu i jego zakresu obowiązków
 • Rekrutacja pracownika na wybrane stanowisko – zasady
 • Jak rozmawiać z tymi, z którymi należy się rozstać, tak, by po jednej i drugiej stronie kontaktu minimalizować straty emocjonalne
 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu zespołem ludzi i ich skutki dla efektywności pracy

ZASADY ORGANIZACYJNO-FINANSOWE

Lokalizacja: siedziba Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego

Cena zawiera:

 • Analizę potrzeb szkoleniowych grupy
 • Przygotowanie autorskiego programu szkolenia
 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem
 • Poczęstunek (przerwa kawowa, obiad)
 • Wynajem sali
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników
 • Zaświadczenia ukończenia szkolenia dla uczestników 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Przyjmowanie zgłoszeń do 26 maja 2017r.

Formularz zgłoszeniowy jest udostępniony na stronie: www.kul.org.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze KUL:

- drogą pocztową - wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłany na adres:

Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1,  83-315 Szymbark;

- drogą mailową -  scan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wysłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- osobiście - w biurze KUL od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Minimalna liczba osób  wymagana do uruchomienia kursu to 12 osób.

Więcej  informacji:

Kontakt z Sulisławą Borowską, tel. 603 991 705, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

17.05.2017 r.