Warsztaty z aktywizowania społeczności poprzez animację środowiskową za nami

  zdj 2

Uczestniczki projektu "Ster na Zmiany" uczyły się diagnozować i naprawiać problemy środowiskowe występujące w Ich lokalnym środowisku.

Warsztaty miały na celu rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie zespołu, diagnozowanie lokalnego środowiska, wyodrębnianie istniejących problemów i barier, a także wspólne opracowanie strategii ich rozwiązywania.

07.07.2017 r.

 

zdj1

zdj3

zdj4