Władze

rada

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 14.06.2014 dokonał wyboru Przewodniczącego i Członków Rady Fundacji KUL, która zebrała się w dniu 26.01.2015 r. i ukonstytuowała się następująco:

  • Prof.dr hab. Cezary Obrach - Prondzyński – przewodniczący Rady Fundacji
  • Andrzej Mirosławski – wiceprzewodniczący Rady Fundacji
  • dr Tomasz Maliszewski – sekretarz Rady Fundacji
  • Zyta Górna – członek Rady Fundacji
  • Andrzej Klasa – członek Rady Fundacji
  • Łukasz Richert – członek Rady Fundacji
  • Edmund Zmuda Trzebiatowski – członek Rady Fundacji

 

Tego samego dnia (26.01.2015 r.) Rada Fundacji powołała na kolejną kadencję Zarząd Fundacji Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w składzie:

  • Marek Byczkowski – Prezes Zarządu Fundacji
  • Irena Maciejczyk – Członek Zarządu Fundacji
  • Lucyna Radzimińska – Członek Zarządu Fundacji