KUL z wizytą m.in. w Grupie LOTOS S.A.

6Przedwczoraj uczestnicy projektu „Mój cel – PRACA” mieli okazję spotkać się z kierownikami działów HR jednego z największych pracodawców w Polsce, tj. Grupą Kapitałową LOTOS, która zatrudnia blisko 5000 pracowników, a także firmą Aiton Caldwell SA, dostawcą usług telekomunikacyjnych dla rynku masowego.

Celem wyjazdu studyjnego do pracodawców było poznanie procedur rekrutacyjno – selekcyjnych stosowanych przez powyższe firmy w procesie pozyskiwania nowych pracowników oraz kultury organizacji pracy obowiązujących w dużych firmach.

Czytaj więcej...

Pierwsze wspólne spotkanie uczestników II
edycji projektu „Mój cel – praca”

1Ruszyły pierwsze szkolenia w ramach II edycji projektu „Mój cel – praca”. Rozpoczęliśmy 3-dniowym szkoleniem wyjazdowym. Tym razem wywieźliśmy naszych uczestników do Ośrodka Szkoleniowego Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Starbieninie (gmina Choczewo).

Zajęcia, które odbywały się podczas 3-dniowego szkolenia wyjazdowego obejmowały wprowadzenie do tematyki komunikacji i autoprezentacji, a także miały na celu uświadomienie uczestnikom, jakie drzemią w nich zasoby, a to wszystko w kontekście poszukiwania pracy.

Czytaj więcej...

„Mój cel - praca” – wyniki rekrutacji

1W oparciu o Regulamin Rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Mój cel - PRACA” oraz ANEKS nr 1do regulaminu z dnia 25.02.2014 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru uczestników II edycji projektu pn. „Mój cel - PRACA”.

Podstawą wyboru uczestników do projektu jest wynik punktowy uzyskany za kryteria dodatkowe (maksymalnie 20 pkt.) oraz wynik punktowy rozmowy rekrutacyjnej (maksymalnie 15 pkt.). Łącznie można uzyskać 35 pkt. Punkty za kryteria dodatkowe są doliczane do punktów uzyskanych podczas rozmowy rekrutacyjnej pod warunkiem otrzymania nie mniej niż 60% pkt. (min. 9 pkt.) podczas rozmowy rekrutacyjnej. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje data zgłoszenia.

Czytaj więcej...

Wyniki oceny formalnej w ramach projektu
pn. „Mój cel – PRACA”

1Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Mój cel – praca” zakończyła się weryfikacja formularzy pod względem formalnym.

Obecnie prowadzone są rozmowy rekrutacyjne w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Rozmowy zakończą się 29.08.2014 r.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej ukaże się na stronie internetowej i w biurze projektu pod koniec tego tygodnia.

Alina Klejna KUL 26.08.2014

Informacja dotycząca kolejnego etapu rekrutacji
do projektu „Mój cel – PRACA”

1Z dniem dzisiejszym (20.08.2014 r.) zakończony został nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Mój cel – PRACA”.

Obecnie, zgodnie z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, trwa ocena formalna formularzy rekrutacyjnych. Informacja o wynikach oceny formalnej udostępniona będzie na stronie internetowej i w biurze projektu. Formularze rekrutacyjne, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, poddane zostaną ocenie merytorycznej, składającej się z oceny punktowej oraz rozmowy rekrutacyjnej.

Dokładne terminy spotkań rekrutacyjnych ustalone będą telefoniczne.

Alina Klejna KUL 19.08.2014

Rekrutacja do projektu pn. „Mój cel PRACA” powoli dobiega końca!

1Uwaga! Już w najbliższą środę, tj. 20 sierpnia 2014 r. o godz. 15:00 zamknięty zostanie nabór formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu pn. „Mój cel PRACA”.

Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie złożyli formularza rekrutacyjnego, zachęcamy do prędkiego dostarczenia dokumentów do siedziby Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.

O kolejnych etapach rekrutacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

Alina Klejna KUL 18.08.2014

Nabór do II edycji projektu „Mój cel – PRACA!”
rusza już od 6 sierpnia

1Kaszubski Uniwersytet Ludowy zaprasza pozostających bez zatrudnieniamieszkańców powiatów kartuskiego i kościerskiego, w wieku do 30 roku życia, do udziału w projekcie pn.: „Mój cel – PRACA!”.

Nabór do II edycji projektu rusza już od 6 sierpnia 2014 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku do 30 lat, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne, tj. zarejestrowane w urzędzie pracy i nieaktywne zawodowo), spełniające kryterium gotowości do podjęcia zatrudnienia, zamieszkujące przede wszystkim obszar powiatów kartuskiego i kościerskiego.

Czytaj więcej...

Ostatnie wspólne spotkania uczestników I edycji projektu „Mój cel – praca”

3Wraz z końcem maja uczestnicy projektu dotarli do mety wsparcia grupowego. Ostanie zajęcia dotyczyły bardzo ważnego tematu - technik budowania marki osobistej na rynku pracy, a dokładnie umiejętności wykorzystywania swoich zasobów w celu wypromowania własnej osoby.

Zajęcia poprowadzone w sposób warsztatowy uświadomiły jak ważna jest nie tylko autopromocja, ale również sieć kontaktów do innych osób, które w przyszłości mogą pomóc w znalezieniu zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Uczestnicy projektu „Mój cel - PRACA”
na półmetku Wsparcia Indywidualnego i Grupowego.

2Po 3-dniowym szkoleniu wyjazdowym przyszedł czas na zajęcia stacjonarne. Obecnie nasi uczestnicy przyjeżdżają do Wieżycy, gdzie odbywa się dalszy cykl zajęć, mający na celu przygotowanie do efektywnego wejścia na rynek pracy.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy stają się coraz bardziej świadomi swoich mocnych stron, pracują nad tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, przygotowują się również do tego aby w przyszłości jak najlepiej zaprezentować się przed potencjalnym pracodawcą. Ćwiczą przed kamerą, aby zobaczyć w jaki sposób należy się komunikować, ale również jakich sytuacji unikać aby dostać wymarzoną pracę.

Z pewnością można stwierdzić, że zrekrutowane do projektu osoby są bardzo zdeterminowane i chętnie uczestniczą w zajęciach o czym świadczy bardzo wysoka frekwencja. Miło jest patrzeć na uśmiechnięte twarze, na otwartość i zaangażowanie. Grupa jest bardzo zgrana, wspiera się wzajemnie, co pozwala przynieść zamierzony efekt realizowanych szkoleń.

Czytaj więcej...

Wyjazd szkoleniowy uczestników projektu Mój Cel PRACA

4Uczestnicy projektu Mój Cel PRACA rozpoczęli w ubiegłym tygodniu wsparcie szkoleniowo –doradcze, w formie trzydniowego wyjazdu szkoleniowego zrealizowanego w Wieżycy, siedzibie KUL. Nasi słuchacze mieli okazję bliżej się poznać, wszak będą ze sobą współpracować przez najbliższe miesiące, a także uczestniczyli w pierwszych zajęciach dotyczących budowania świadomości własnego potencjału w kontekście aktywności zawodowej oraz podstaw komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

Czytaj więcej...

Pierwsze spotkanie uczestników projektu Mój Cel Praca

1We wtorek w Wieżycy - w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, spotkali się po raz pierwszy uczestnicy pierwszej edycji projektu "Mój cel PRACA" z zespołem, który będzie koordynował całym zadaniem.

Zainteresowanie projektem było, bardzo duże. Wpłynęło ponad 70 zgłoszeń co spowodowało, że komisja rekrutacyjna miała bardzo trudne zadanie wyboru 15. osobowej grupy osób, z najwyższą motywacją i z takim zakresem potrzeb, który będzie mógł być zaspokojony w ramach działań projektowych.

Czytaj więcej...

„Mój cel - praca” – wyniki rekrutacji

1W oparciu o regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Mój cel - PRACA” oraz ANEKS nr 1do regulaminu z dnia 25.02.2014 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru uczestników I edycji projektu pn. „Mój cel - PRACA”.

Czytaj więcej...