Kolejne sukcesy KUL-u w aktywizacji społeczno-zawodowej!

6W czerwcu zakończyła się realizacja projektu „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY - przystanek Choczewo", tytułowe „zmiany” trwają jednak w najlepsze. Na dzień dzisiejszy sześcioro uczestników projektu podjęło już zatrudnienie. Poszczycić się też możemy sukcesem w przełamywaniu stereotypów płci - jedna z uczestniczek nie tylko ukończyła kurs prawa jazdy kategorii D, ale i pracuje jako kierowca autobusu.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.04.2015 r.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie, realizując projekt pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY - przystanek Choczewo” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2015 r.

Czytaj więcej...

„Uniwersytet ludowy dla ZMIANY – przystanek Choczewo” na półmetku!

1Za nami blisko sześć miesięcy, od kiedy rozpoczęliśmy projekt dla mieszkańców gminy Choczewo.

Ostatnio zdawaliśmy Państwu relację ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, w którym wzięli udział nasi uczestnicy. Ten etap został już zakończony. Po ponad stugodzinnym cyklu szkoleniowym nadszedł czas na kolejny krok na przód. Kursy zawodowe! Każdy z uczestników wspólnie z doradcą zawodowym wybrał kierunek, w którym chciałby się dokształcić i następnie podjąć pracę. Kursy są to przeróżne. Od sprzedawcy, operatora koparki, kierowcy autobusu, kucharza do specjalisty ds. kadr, płac i HR.

Czytaj więcej...

W „UL dla zmiany – przystanek Choczewo”
powoli dobiegają końca zajęcia grupowe…

1Udział w ubiegłotygodniowym szkoleniu z zakresu „Aktywnych metod poszukiwania pracy” utwierdził mnie w przekonaniu, że WARTO – warto realizować działania skierowane do osób, chcących odnaleźć swoją ścieżkę zawodową.

Podczas pierwszego spotkania w Wieżycy, pierwszych zajęć stacjonarnych w Choczewie nie znaliśmy się, nie wiedzieliśmy nic o sobie, teraz jest zupełnie inaczej! Grupa jest bardzo zgrana, zmotywowana i chętna do działania co z łatwością można zauważyć podczas zajęć.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.10.2014 r.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie, realizując projekt pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Choczewo” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu - prawa jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz osób.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.10.2014 r.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Wieżycy oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, realizując projekt pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Choczewo” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu - prawa jazdy kat. C+E wraz z szkoleniem okresowym na przewóz rzeczy.

Czytaj więcej...

W „UL dla ZMIANY” praca wre!
Relacja z wizyty grupy z Choczewa w Wieżycy.

1Od środy do piątku ubiegłego tygodnia, w siedzibie Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy gościła piętnastoosobowa grupa uczestników kursu „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Choczewo”, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa, bezrobotnych mieszkańców gminy Choczewo.

Wizyta uczestników projektu w Wieżycy, była pierwszym elementem wsparcia szkoleniowo-doradczego, zorganizowana została w ramach Grupowego Szkolenia Wyjazdowego podczas którego nasi słuchacze mieli możliwość pracy nad takimi zagadnieniami jak komunikacja, autoprezentacja czy budowanie zespołu a także wzięcia udziału w warsztatach ,,Ja i moje zasoby na ścieżce poszukiwania pracy”.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Ludowy dla zmiany - przystanek Choczewo
- Rekrutacja Przedłużona!

5Informujemy iż nadal mają Państwo możliwość składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Uniwersytet Ludowy dla zmiany - przystanek Choczewo”! Kaszubski Uniwersytet Ludowy przedłużył termin rekrutacji do odwołania.

W dniu, w którym podjęta zostanie decyzja o zamknięciu naboru, na stronie internetowej www.kul.org.pl ukaże się stosowna informacja. Od tego momentu nabór formularzy rekrutacyjnych trwać będzie jeszcze jeden dzień roboczy (do godz. 15:00) od dnia ogłoszenia informacji o zamknięciu naboru.

Prosimy jednak nie zwlekać!

Czytaj więcej...

Uwaga! Zamknięto termin naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu
pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Choczewo”!!!

5W związku z napłynięciem dostatecznej ilości zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zamknięciu naboru formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z Regulaminem nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa jeszcze jeden dzień roboczy (do godz. 15:00) od dnia, zamieszczenia tej informacji na stronie co oznacza iż ostatnim dniem w którym mogą Państwo złożyć formularze rekrutacyjne jest poniedziałek, 18.08.2014, do godziny 15:00. Przypominamy iż formularze składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczewie.

Judyta Kroskowska KUL 14.08.2014

Uniwersytet Ludowy dla zmiany - przystanek Choczewo

5Już od 24 lipca 2014 r. rusza nabór do projektu pn. „Uniwersytet Ludowy dla zmiany - przystanek Choczewo”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niezatrudnione, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie, zamieszkujące obszar gminy Choczewo.

Czytaj więcej...