Metamorfozy w projekcie
pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Sierakowice”

29Od kilku już miesięcy informujemy Was o zmianach, które zachodzą u uczestniczek projektu „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY”, dotąd były to głównie ewolucje „wewnętrzne”, polegające na zmianach w sposobie myślenia i mówienia o sobie i otaczającej rzeczywistości, zmianach postaw wobec życia, każda z Pań, kończąc kurs zawodowy, podwyższyła także swoje kwalifikacje zawodowe - co z pewnością ułatwi poruszanie się po rynku pracy.

Po tych przemianach nadeszła pora na odbycie staży zawodowych i szukanie pracy. A, że zarówno praktyka dnia codziennego, jak i badania naukowe potwierdzają prawdziwość starej zasady „jak Cię widzą tak Cię piszą” to zadbaliśmy w projekcie także o to aby nasze uczestniczki na tym etapie wkraczania na rynek pracy mogły skorzystać z tzw. Wsparcia Wizerunku na Rynku Pracy.

Czytaj więcej...

Warsztaty kompetencji rodzicielskich

16Uczestniczki projektu pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Sierakowice” wraz z swoimi pociechami spędziły pełen wrażeń weekend, brały bowiem udział w warsztatach kompetencji rodzicielskich.

Podczas warsztatów kobiety miały okazję doskonalenia umiejętności rozmawiania o uczuciach, ale także stawiania jasnych granic oraz wymagań, doskonaliły też umiejętność zachęcania dzieci do współpracy, do spędzania wspólnie czasu wolnego, do wspólnego rozwiązywania problemów. Warsztaty zatem ułatwiły naszym uczestniczkom zrozumienie świata uczuć własnych i dziecka.

Dzięki warsztatom, nam jako zespołowi projektowemu, udało się poznać uczestniczki w innej odsłonie, w roli matek. Miło było przyglądać się, obserwować jak z zaangażowaniem uczestniczki spędzają ten weekend ze swoimi dziećmi, jak włączają je w różne gry, zabawy itd.

Czytaj więcej...

ZMIANY w Sierakowicach…

5„Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY…” - bez wątpienia nazwa projektu znalazła swe odzwierciedlenie w rzeczywistości. Gdy przypomnę sobie pierwsze spotkania z uczestniczkami czy to podczas rozmów rekrutacyjnych w sierpniu, czy spotkanie otwierające projekt na początku września, a następnie porównam je ze spotkaniami, które miały miejsce w ostatnim czasie to na myśl nasuwa się tylko jedno słowo ZMIANY. Uczestniczki są świadome swoich mocnych stron, wiedzą też nad czym i w jaki sposób należy jeszcze popracować. Ich sposób wypowiadania się na forum grupy również się zmienił – dyskusje są bogatsze, uczestniczki odważniejsze, zwracają uwagę na autoprezentację, częściej się uśmiechają, są zadowolone z siebie, cieszą się z kolejnych kroków, które stawiają na ścieżce projektowej.

Czytaj więcej...

UL – Sierakowice – pierwsze działania za nami

1Pierwsza połowa września dla uczestniczek projektu pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Sierakowice” była bardzo intensywna, druga zapowiada się równie bogata w zajęcia i ciekawe wydarzenia.

Dnia 03.09.2014 r. odbyło się spotkanie informacyjne, na którym uczestniczki podpisały deklaracje uczestnictwa w projekcie, umowy udziału w projekcie oraz wiele innych wymaganych dokumentów. W spotkaniu oprócz uczestniczek oraz pracowników KUL obecna była również pani Cecylia Tuźnik z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – partner projektu wspierający nasze działania.

Czytaj więcej...

Znane są już wyniki rekrutacji w ramach projektu
pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Sierakowice”!

1Po dwuetapowym procesie rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna zakończyła swoje prace. Kandydatki, które brały udział w rozmowach rekrutacyjnych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach rekrutacji. Dnia 3.09.2014 r. (środa) odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Z kolei w dniach 9-11 września 2014 r. będzie miało miejsce szkolenie wyjazdowe. O kolejnych etapach projektu będziemy na bieżąco informować.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY – przystanek Sierakowice – Rekrutacja

1Zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu pn. „Uniwersytet Ludowy dla ZMIANY - przystanek Sierakowice”, który jest realizowany w partnerstwie przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, formularze rekrutacyjne można było składać od dnia 28.07.2014 r. do dnia 07.08.2014 r. Projekt cieszył się sporym zainteresowaniem. Wpłynęło więcej formularzy niż możemy zagwarantować miejsc w projekcie.

Czytaj więcej...

Rekrutacja Trwa - UL dla ZMIANY – przystanek Sierakowice

229.07.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dla potencjalnych uczestniczek projektu.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Ludowy dla zmiany – przystanek Sierakowice – Ruszył Nabór

128 lipca 2014 r. ruszył nabór do projektu pn. „Uniwersytet Ludowy dla zmiany - przystanek Sierakowice”, który jest realizowany w partnerstwie przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy oraz Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Sierakowicach. Formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu w KUL w Wieżycy do dnia 07.08.2014 r. do godz. 15.00.

Uwaga, Liczba Miejsc jest Ograniczona

Czytaj więcej...