ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.11.2016

 na świadczenie usług w zakresie organizacji i realizacji szkoleń w projekcie "Ster na Zmiany" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, o zakresie tematycznym określonym na etapie” Identyfikacji potrzeb w Indywidualnym Planie Działania”, kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje bądź uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu: „Kurs opieki nad osobą starszą/niepełnosprawną", „Kurs makijażu i stylizacji paznokci”, Kurs obsługi komputera oraz urządzeń biurowych”, Kurs "Masaż klasyczny I stopnia z modułem fizykoterapii", Kurs gastronomiczny (kurs kucharski I i II stopnia), Kurs "Fryzjer - stylista" z uprawnieniami SEP, Kurs "Sprzedawca - kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych, Kurs elektryczny, tzw. uprawnienia sep do 1 kV. Obowiązującą liczbą godzin dla każdego z kursów jest ilość godzin podana w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 Ofertę należy złożyć w terminie do godz.15:00 dnia 28.11.2016 r.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.01.2017

na usługi noclegowe wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu"STER na ZMIANY"przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020  dla 40 osób w terminie 17.02.2017 r. – 19.02.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.01.2017

na usługi noclegowe wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu "STER na ZMIANY" przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 dla 40 osób w terminie 27.01.2017 r. – 29.01.2017 r. 

Oferty należy złożyć w terminie do godz.15:00 dnia 09.01.2017 r.

Czytaj więcej...

Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. zamówienia: na usługi noclegowe wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu "STER na ZMIANY". 

Czytaj więcej...

Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. zamówienia: na organizację szkoleń dla uczestników projektu "STER na ZMIANY". 

Czytaj więcej...

Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dot. zamówienia: na usługi noclegowe wraz z wyżywieniem dla uczestników projektu "STER na ZMIANY" z dnia 4 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej...